Prisendring gris

På tross av korona-viruset går driften hos Midt-Norge Slakteri AS tilnærmet som normalt. Vi ser også at siste prognose fra Totalmarked er positive for svineprodusenten, med en forventet underdekning av gris på 1.000 tonn i 2020. Presiserer at det fortsatt er over 1.900 tonn på reguleringslager.

Publisert av Erik Bentzen

gris-topp
Midt-norge Slakteri AS og Grilstad har tidliger meddelt at optimal vekt på slaktegrisen er ca. 83 kg i gjennomsnitt. Så langt er gjennomsnittsvekten i 2020 på 82 kg, som er en betydelig bedring i forhold til i fjor.

For å forenkle muligheten til å øke vekten noe, har vi valgt å øke prisen på følgende vektgruppe:
Gris vektgruppe 85,1-90,0 kg (vektgruppe 14), prisen økes med kr. 0,40 pr/kg. Endringen gjøres gjeldende fra første uken etter påske, fra og med 14. april 2020. Det er for tiden et svært urolig og uoversiktlig marked. Det er avgjørende at vi ikke kommer i en overproduksjon igjen, og ber derfor om at smågrisprodusentene ikke øker produksjonen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre nye endringer hvis markedet tilsier at det er fornuftig. Ber dere ellers ta godt vare på både familie og produksjon i en vanskelig tid.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt