Dårlig behandling og vold mot dyr er uakseptabelt og skal ikke forekomme

Onsdag 19. juni ble filmen "Griseindustriens hemmeligheter" vist i programmet Brennpunkt på NRK1. Filmen inneholder skulte opptak fra flere norske grisehus, i en periode som strekker seg tilbake til 2013. Filmen viser flere situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, grove brudd på regelverk og dyrevelferdsloven, samt svært dårlige holdninger til dyr. I likhet med resten av den norske kjøttbransjen reagerer vi i Midt-Norge Slakteri på innholdet i filmen.

Publisert av Erik Bentzen

dyrevelferdsprogram_svin

- Dyr skal behandles godt og regelverket skal følges, sier styreleder Ståle Gausen i Midt-Norge Slakteri.
- Det vi ser i denne filmen, er helt uakseptabelt. Det gjør vondt å se dyr som lider. Det er ikke slik det skal være på norske gårder, sier styrelederen.

Nortura har valgt å annmelde en av sine produsenter. Vi har tillit til at Mattilsynet, sammen med Politiet (dyrepolitiet) gjør vurderinger om andre også bør anmeldes.

Midt-Norge Slakteri jobber aktivt med dyrevelferd

Vi opplevde mange negative oppslag etter Mattilsynets kontroller av svinebesetninger i Rogaland i 2016. Denne kontrollen viste at det var utfordringer rundt dyrevelferden hos slaktegris. Med bakgrunn i rapporten fra Rogaland, valgte vi å iverksette revisjoner hos alle våre svineprodusenter. Dette for å få en oversikt over status her i Trøndelag, samt gi råd til forbedring av dyrevelferden hos grisen. Dette har utvilsom gitt et positivt bidrag til dyrevelferden hos våre produsenter.

I tillegg har vi i samarbeid med Bondelaget, Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund, Nortura, Norsvin og Animalia fått på plass et dyrevelferdsprogram for slaktegris. Fra før var det etablert et slikt program på smågris, og fra 1. juli 2019 kommer det også på kombinertbesetninger. For at samfunnet og forbrukerne skal ha tillit til vår virksomhet, er det helt avgjørende at alle deltar i disse programmene, og at de følges opp aktivt. Vi ser fortsatt at noen få ikke har dette på plass, samt at noen ikke har hatt oppfølgingsbesøk fra veterinær slik som systemet krever – få dette på plass NÅ.

Hva er gjort

Opptakene i filmen er gjort i perioden 2013-2016. De siste årene er det iverksatt en rekke tiltak for å forbedre dyrevelferden i svinenæringen:

* Gjennomført egne revisjoner av bedriftens svineleverandører siden våren 2018.
* Dyrevelferdsprogram på slaktegris ble innført 1. januar 2019. Det gjelder også smågrisprodusenter. Innen 1. juli 2019 skal også kombinasjon slakt/smågris med. Da er alle besetningstyper med i dyrevelferdsprogrammet. Programmet stiller krav til:
a) Systematisk dokumentasjon og rutiner for oppfølging av sjuke og skadde dyr.
b) Obligatoriske rådgivingsbesøk av veterinær (1-3 ganger pr år).
c) Tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner for produsenter som ikke deltar i programmet, eller som ikke tilfredsstiller kravene i programmet.
* Helsegrissystemet er et dokumentasjons- og rådgivingsverktøy for bonde og veterinær som dokumenterer grisens helse, velferd, hygiene og oppstalling.
* Vi foretar løpende gårdsbesøk med rådgiver- og veterinærbistand.
* Tilbud om rådgivning og gjennomgang hos produsenter med høy slakteanmerkning, eller annen mistanke om dyrevelferdsmessige utfordringer.
* Midt-Norge slakteri AS har et tett samarbeid med Norsvin, Bondelaget, Animalia og Nortura rundt etablering av dyrevelferdsprogram.
* Vi har gjennomført informasjons- og produsentmøter med fokus på dyrevelferd hos gris.
* Midt-Norge Slakteri AS har avholdt avlivingskurs.

- Jeg mener at denne filmen er en viktig dokumentar. Den avdekker forhold av stor betydning for samfunnet. Vi vil ta vår del av ansvaret for å forsterke innsatsen for god dyrevelferd, og gjennom det prøve å gjenskape tilliten til svineproduksjonen, sier Gausen.

Dette var en svært sterk film, og mange kjenner på at dette er vanskelig. Har du/dere behov for noen å prate med, ta kontakt med slakteriet. Vi gjentar også oppfordringen om å tenke på at barn også kan ha sett filmen, og få sterke reaksjoner i etterkant av dette. Vi har også fått melding om trusler og nettmobbing. Hvis dere opplever dette, ta kontakt slik at vi får registrert dette og meldt videre. Vi vedlegger også lenker til andre organisasjoner som kan bidra:

Norges Bondelag sin nettside om psykisk helse i landbruket:
https://www.godtbondevett.no/

Norsk Landbruksrådgiving sin HMS tjeneste:
https://hms.nls.no/

Rådet for psykisk helse:
https://www.psykiskhelse.no/
Tlf: 23 10 38 76

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt