Duroc blir felles farrase

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge.

Publisert av Erik Bentzen

durocavtale-1024x683
Bilde: Tore Mælumsæter

 

Virksomheten legges i det nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS, der Nortura skal eie 70 % og Norsvin 15 %, mens Fatland (10 %), Furuseth (3 %) og Midt-Norge Slakteri (2 %) skal ha de resterende eierandelene

Det har over lang tid vært samtaler mellom Nortura, Norsvin og KLF-slakteriene om et samarbeid på Duroc. Når avtalen nå er i boks innebærer det at Duroc blir felles farrase for norske svineprodusenter, med virkning fra 1. september 2017.  

Nortura har siden 1990 brukt duroc som farrase i sin trerasekrysning, i et tett samarbeid med Norsvin, som har utført
avlsarbeidet. Durocen har blitt en konkurransekraftig gris som leverer godt i alle ledd i verdikjeden. Dette var også en viktig årsak til at verdens nest største avlsselskap, Topigs Norsvin, i fjor valgte å satse på Norturas duroc som farrase i sin videre satsing. Samarbeidet skal videreføres, men nå gjennom det nye felleseide selskapet Norsk Duroc AS, der Norsvin vil stå for det operative avlsarbeidet.

- Det er en gledens dag for oss som har arbeidet med Duroc i mange år, samt en anerkjennelse av det etablerte avlsarbeidet som drives i Norge, som kjennetegnes av god dyrehelse og et sterkt og forpliktende samarbeid på tvers av organisasjoner, sier visekonsernsjef i Nortura Hans Thorn Wittussen. - Sett i lys av det er det en naturlig utvikling, og på alle måter mest rasjonelt, at det norske svinemiljøet nå satser sammen på å skape verdens beste durocpopulasjon.

- Framover vil Duroc som farrase utvikles ytterligere - spesielt med tanke på lønnsomhet for produsent, men også for industri og forbruker ved at en klarer å tilby stadig bedre kjøttkvalitet, nasjonalt og internasjonalt, sier Adm. dir i Norsvin Olav Eik-Nes.

Ståle Gausen, styreleder i Midt-Norge Slakteri AS: - Det har vært viktig å bidra til å sikre en sterk og trygg satsning på en samlet tredjerasekrysning med basis i Norge. Sammen skal vi videreutvikle en god gris for norske svineprodusenter, men også for et internasjonalt marked. Vi anser det som svært viktig at vi har en solid plattform for norsk svineavl, og denne satsningen bidrar helt klart til det.

Ta kontakt med Ståle Gausen på telefon 926 10449 hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne saken.


logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt