Dyrevelferd slaktegris

Under innlegget "Dyrevelferd slaktegris" på slakterimøtet 17. - 18. jaunar kom det spørsmål til hvilke punkter Mattilsynet har brukt og bruker i deres tilsynskampanje på Jæren.

Publisert av Per Arne Nesjan

purke-topp
Her er en link til Mattilsynets "kravpunkt slaktegris" som vi oppfordrer alle til å lese igjennom.

Dyrevelferd slaktegris slakterimøte 2018
Kravpunkt slaktegris

I følge rykter har Rogaland avvik på over 70 % av slaktegrisbesetningene. Det betyr ikke at slaktegrisprodusentene i Rogaland driver forskjellig fra resten av landet, men at terskelen for å få avvik har blitt mye lavere enn før.

Vi ber om at dere går igjennom besetningen med særlig fokus på syke eller skadde dyr, behandling eller avliving, strø og rotematerialer. Ta gjerne kontakt med slakteriet eller besetningsveterinær for å få hjelp til kritisk blikk i fjøset. Det kommer tilsvarende kampanjer i resten av landet også. Da er det en fordel at vi får løftet produksjonen opp på det nivået som kreves i 2018.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt