Dyrevelferd under transport

Vi har alle merket fokuset på dyrevelferd den senere tiden, og vi har utarbeidet ett skriv hvor vi forsøker å samle mest mulig informasjon for å sikre at vi ivaretar dyrevelferden under transport på best mulig måte.

Publisert av Erik Bentzen

vinter-mns-1-beskjart
Ansvaret for dyrevelferden under transport er pålagt alle som er involvert i transporten. For å sikre at dyrene blir håndtert på best mulig måte, må dyreholderen, transportøren og dyrebilsjåføren samarbeide, og det er naturlig at alle involveres for å sikre at transporter som avviker fra det normale håndteres korrekt.

Her er en lenke til skrivet som vi har laget for å forsøke å sette fokus på dyrevelferden under transport: dyrevelferd-under-transport-mns.

I skrivet har vi også linket opp til Animalias transportveileder, samt norske og engelske versjoner av transportveiledere for gris og storfe med gode eksempler og bilder. Vi har ikke funnet tilsvarende veiledere for småfe enn så lenge, men vil legge ut mer informasjon hvis vi finner gode veiledere for småfe også.

Vi håper at disse dokumentene vil kunne bistå alle i bedømmelsen av transportegnetheten til hvert enkelt individ, og påpeker at dersom du er i tvil - så skal dyret ikke transporteres.

Ta kontakt med oss på kontoret på 74 08 37 00 dersom du har spørsmål eller kommentarer til veilederne.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt