Ekstra avtaletillegg storfe

Fra Mandag 15/8 og frem til Fredag 30/9 innføres ekstra avtaletillegg på 0,70 kr pr kg for slakt innmeldt på avtale.

Publisert av Øyvind Skjemstad

livkvige-topp
For å dekke etterspørsel på ferskt norsk storfekjøtt i tiden frem til lammesesongen starter, og for å stimulere til en jevn tilførsel frem mot telledato øker innfører MNS ekstra avtaletillegg på storfe frem til 30/9.
Vi håper at dette kan bidra til at det ikke fryses inn storfe på reguleringslager i Oktober som igjen kan føre til økt omsetningsavgift. 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt