Endret pris på smågris

Grunnprisen på smågris øker med kr. 20,- fra mandag 20. april. Bakgrunnen for prisøkningen er heving av vektgrensene for slaktegris.

Publisert av Erik Bentzen

smagris-topp
I tillegg reduserer vi omsetnings kostnaden per smågris for de som har signerte fastavtaler fra kr. 5,- til kr. 2,- for både selger og kjøper. Vi ber derfor at dere som ikke har fått signert fastavtaler kontakter oss slik at vi får dette på plass snarest mulig.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt