Endring i prisløyper

På grunn av markedssituasjonen er det varslet endringer i prisløypa for gris og sau.

Publisert av Erik Bentzen

karusell-sau-1020-410
For gris reduseres engrosprisen med kr 0,50 per kg fra 2. april 2018. Det innebærer at prisuttaket for avtaleåret 2017/2018 blir om lag 80 øre lavere en vedtatt målpris.

For sau reduseres engrosprisen fra 2. april 2018 med i gjennomsnitt om lag kr 5,00 per kg. Samtidig endres pristrappa basert på klasse slik at det blir færre trinn. Dette gir en avregningspris for sau i klasse E tom U på kr 2,18 og fra U- tom O+ på kr 1,18 og fra O tom P- på kr 0,18 per kg.

Her er link til oppdatert avregningspris gjeldende fra 2. april.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt