Forventet prisløype for storfe sommer og høst 2017

2017 starter godt, men vi ønsker å øke omsetningen ytterligere. I den siste tiden har det vært spesielt stor etterspørsel etter storfeslakt, og vi svarer markedet med å justere opp Grilstad-tillegget utover sommeren og høsten. Vi har også behov for mer økologisk storfekjøtt, og beholder våre gode tillegg for økologisk storfe. Prisingen er i tillegg strategisk lagt opp i forhold til ny telledato som er 1. oktober.

Publisert av Erik Bentzen

livkvige-topp

Debio-tillegg

Med bakgrunn i stor etterspørsel etter økologisk godkjent storfekjøtt på Grilstads nedskjæringanlegg på Åsen, ønsker vi også å øke debio-tillegget med kr 1,-. Vi håper med denne endringen at enda flere vil levere økologisk kvalitetskjøtt igjennom våre kanaler. Grilstad Åsen selger mye økologisk kjøtt til forsvaret, og har blant annet behov for kjøtt til kakeserier som selges i Coops butikker. For storfe i klasse O- eller bedre/lavere enn O- betaler vi kr. 5,- / kr. 3,-. Må meldes inn som økologisk på avtale og være merket med DEBIO merker.


Grilstad-tillegg

Her er forventet prognose for prisløype på storfe sommer og høst:

22. mai Opp kr. 0,50/kg. Engrosprisøkning
5. juni Opp kr. 0,80/kg.Grilstad-tillegg (Kr 0,80/kg. totalt)
12. juni Opp kr. 0,80/kg.Grilstad-tillegg (Kr 1,60/kg. totalt)
26. juni Opp kr. 0,50/kg.Grilstad-tillegg (Kr 2,10/kg. totalt)
3. juli Opp kr. 1,00/kg.Engrosprisøkning*
31. juli Opp kr. 0,50/kg.Grilstad-tillegg (Kr 2,60/kg. totalt)
4. sept Ned kr. 1,50/kg.Engrosprisreduksjon
2. okt Ned kr. 1,50/kg.Engrosprisreduksjon
5. des Opp kr. 1,00/kg.Engrosprisøkning

* Prisendringer 3. juli vil gi tilsvarende endringer i Grilstad-tillegget, slik at prisnivået holdes uavhengig av denne endringen.

Nedtrapping av Grilstad-tillegget starter 4. september og går ned mot telledato 1. oktober.

Det er i tillegg noen prisendringer for livkalv, hvor vi blant annet innfører bonus på livkalv – samt noen korrigeringer på omkostninger og frakt.

Vi håper at vi med dette blir en enda mer attraktiv samarbeidspartner for alle som har slaktemodne storfe på bås, og at vi kan øke vår leveringsgrad overfor våre kunder ytterligere. Ta gjerne kontakt med oss på 74083700 hvis du har spørsmål eller kommentarer.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt