Grilstad AS har tatt plastløftet!

Grilstad AS har tatt plastløftet! Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Publisert av Erik Bentzen

plastlftet-merket_2022_mrkblaè_hoved
Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Emballasjen skal ivareta mange ulike funksjoner, og det er derfor viktig å se på emballasjen som mye mer enn avfall. Emballasjen skal beskytte produktet og er et viktig virkemiddel for å redusere matsvinn. Uten en riktig emballasje vil vi ikke kunne gi produktene den nødvendige holdbarheten. I tillegg skal emballasjen bidra til en effektiv produksjon og distribusjon.

Vi er den første spekematleverandøren i Norge som pakker i resirkulert plast. Vi har samarbeidet med Wipak om utvikling av den nye emballasjen, som både beskytter produktet, holder matsvinnet nede og gir minst mulig miljøavtrykk.

I tillegg er vi med i ReducePack hvor målet med prosjektet er å redusere plastforbruk og de miljømessige utfordringene knyttet til plast, samtidig skal emballasjens funksjon ivaretas.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt