Helsegris

Med bakgrunn i det store fokuset på dyrevelferd, og mange negative oppslag fra slaktegrisbesetninger i Rogaland, er det besluttet at alle slaktegrisbesetninger skal inn i Helsegrisprogrammet innen 01.januar 2019.

Publisert av Øyvind Nesjan

img_0035-4

Midt-Norge Slakteri vil den 19.september kl 18:30 avholde et informasjonsmøte og innføringskurs rundt Helsegris for slaktegrisbesetninger. Møtet arrangeres på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Her vil Animalia sin løsning (som alle MÅ bruke) bli presentert. Det vil også bli gitt ytterligere informasjon rundt bakgrunnen for tiltaket og kravet fra Statsråd

* Ståle Gausen styreleder KLF og MNS innleder om bakgrunnen for tiltaket.
* Stine Gulliksen fra Animalia presenterer systemet, nødvendige tiltak i besetningen og status i fremdriften
* Karl Kristian Kongsted fra KLF gir en oppsummering av dyrevelferdsprosjektet fra i vår hos MNS sine svineprodusente

Som vanlig blir det servert sodd etter møtet.

Animalia lanserer den ferdige løsningen 1 september i år, men dere kan allerede i dag gå inn å registrere dere. Samt bestille tid hos sin behandlende veterinær https://www.animalia.no/no/Dyr/svin/helsegris/. Registreringen tar inn i seg "KSL rapport 8 for gris", og er linket opp mot KSL/matmerk slik at man slipper dobbeltføring.

KLF/Nortura har etter press fra Mat- og Landbruksminister Dale, satt seg tøffe mål for fremdriften. Innen 15.september 2018 skal 30% av slaktegrisprodusentene være registrert inn i programmet, fra  01. november skal 50% være registrert inn i programmet og innen nyttår skal 100% av slaktegrisprodusentene være registrert inn i Helsegrisprogrammet. Fra 01.januar 2019 vil det bli et trekk på 50 øre/kg (på slaktegris) for de som ikke har godkjent Helsegrisstatus.

Vi ber om at alle slaktegrisbesetningene deltar i møtet, og ser gjerne at også kombinertbesetninger og smågrisbesetninger deltar. Hjertelig velkommen skal dere være.

 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt