Helsegris

Nå er tiden snart inne for at alle skal være registrert inn i Helsegris systemet hos Animalia. Alle slaktegrisbesetninger må ha godkjent Helsegrisstatus før de leverer slakt i 2019 ellers vil de få et trekk på 50 øre pr kg.

Publisert av Øyvind Nesjan

gris
Vi har i dag 59 % av slaktegrisbesetningene registrert inn i Helsegrisprogrammet til Animalia mens bare 9 % av slaktegrisbesetningene har i dag godkjent status.

Vi i Midt-Norge slakteri kjører nå en runde i uke 44 for å registrere inn besetninger i helsegrisprogrammet:

Mandag 29.10 kl16:30 er vi på Inderøy hos Jan Egil Gausen

Tirsdag 30.10 kl 14 er vi i Verdal

Onsdag 31.10 er vi tilgjengelig på kontoret i Levanger fra kl 13 til 15:30

Vi er tilgjengelig for å hjelpe både produsenter og veterinærer. Dere kan godt ringe når veterinæren er i fjøset om dere er usikker på noe.logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt