Helsegris

Vi er nå ganske snart inne i siste måned før alle slaktegrisprodusenter skal være registrert inn i Helsegrissystemet i Animalia. Alle slaktegrisbesetninger må ha godkjent helsegrisstatus før de leverer slaktegris i 2019 for å unngå et trekk på 50 øre per kg. fra sommeren skal alle også alle kombinertbesetninger som leverer slaktegris inn i ordningen,kombinertbesetninger som selger smågris må allerede være inne i Helsegris.

Publisert av Øyvind Nesjan

img_0032
Vi har i dag 69% av slaktegrisbesetningene registrert inn i Helsegrisprogrammet til Animalia, mens bare 22 % av besetningene har i dag godkjent status. 

Det begynner nå å haste med å få meldt seg inn og bestilt veterinærbesøket om alle skal greie å få godkjent helsegrisstatus innen 01.01.2019. Så nå er det bare å få registrert seg inn på Animalia sine sider så raskt som mulig.  

https://www.animalia.no/no/dyr/svin/helsegris/

Da kan dere sørge for å få veterinærbesøket unnagjort i god tid før dere skal levere slaktegris.


Vi har i skrivende stund 11 slaktegrisprodusenter som mangler å registrere seg inn i Helsegrissystemet, 2 nord for Steinkjer, 5 på Inderøy og i Verdal og 4 I Levanger og på Frosta. Vi oppfordrer produsentene til å gå sammen slik at vi får registrert alle inn i Helsegris før jul.

 logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt