Husk brøyting og strøing

Husk å rydde gårdsveien og gårdsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram.

Publisert av Lidvard Schiefloe

vinter-mns
Dyrebilene blir større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging for transport ekstra viktig. Sjåførene har ett stor ansvar for å iverate dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie.

Her er noen enkle råd for å sikre hverdagen til våre sjåfører.

Sett opp brøytestikker/veimerking.

Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Vei, snuplass og området foran driftsbygning skal brøytes og eventuelt strøs, dersom forholdene tilser dette. Er det en lasterampe må denne holdes fri for snø og is.

Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og holdet området rundt driftsbygning ryddig og lett fremkommelig.

Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering.

Vær til stede og hjelp til levering av slaktedyr.

Egne utlastingsrom og lasteramper letter arbeidet under levering.


Husk også å gi beskjed til sjåføren om det ikke er ønskelig at sjåføren kommer inn i fjøset, dette i ett ledd for å sikre gode smittevernsrutiner.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt