Informasjon ved innmelding

Husk å korrigere feil på innmelding ved avvik i antall og individnummer.

Publisert av Lidvard Schiefloe

lam
Det er ønskelig at våre produsenter som har endringer på innmeldingen av dyr til slakt gir oss beskjed så tidlig som mulig om endringen. Dette gjelder spesielt nå i sau sesongen. Dette er for å sikre at slakteriet får rett mengde dyr i forhold til innmelding inn til slakt og at vi får utnyttet bilene optimalt. Får vi beskjed i god tid har vi anledning til å korrigere antall, slik at samlastingene blir optimale og at effektiviteten på slaktingen blir best mulig.

Tidlig informasjon om endringer av antallet gjør at vi kan opprettholde puljene, fylt bilene og levert korrekt antall til slakteriet.

Kontaktinformasjon Midt-Norge Slakteri:
Telefon: 740 83 700
Epost: Postmottak@norsk-slakt.no
Telefon nødslakt: 952 29 505 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt