Innhenting av matkjedeinformasjon (MKI)

I forbindelse med at slakteriene er pålagt å innhente matkjedeinformasjon (MKI) for å dekke forskriftskravene, ønsker vi å informere litt rundt dette.

Publisert av Erik Bentzen

dyrehelseportalen
Matkjedeinformasjon (MKI) er informasjon om helsesituasjonen i en husdyrbesetning og for de dyr som skal slaktes. Dette er dokumentasjon alle husdyrprodusenter gjennom forskriftskrav er pålagt å dele, og slakteriene og Mattilsynet er pålagt å samle inn, minimum 24 timer før slakting. Produsenter er pliktige til å rapportere matkjedeinformasjon. Vesentlige deler av matkjedeinformasjonen kanaliseres gjennom Dyrehelseportalen. Midt-Norge Slakteri AS henter tilgjengelig matkjedeinformasjon fra våre besetninger via Dyrehelseportalen, som vi går igjennom og videreformidler til Mattilsynet i forbindelse med slakteplanlegginga.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt