Innmelding og levering av purker

Viktig informasjon om innmelding og levering av purker.

Publisert av Lidvard Schiefloe

purker-beskjart

For dere som har purker er det utrolig viktig at antallet purker som er meldt inn blir levert til slakt. Det er kun kapasitet til å slakte ca. 50 purker hver dag på Steinkjer. Linjen for nedskjæring av purker er bemannet og optimalisert for dette antallet. Når purkeprodusentene ofte leverer færre dyr til slakt enn det som er påmeldt blir slaktingen mer kostbar enn nødvendig på grunn av opphold på slaktelinja. Dette medfører også til at slakteriet må kjøre ekstra turer for å hente inn purker fra andre besetninger for at purketallet skal bli rett. I siste instans vil dette føre til lavere utbetalingspris på purker.

Hvis det oppstår endringer i antall purker som skal leveres til slakt er det viktig at slakteriet får beskjed så tidlig som mulig, slik at vi hele tiden kan optimalisere inntransporten av dyr.

Vi ønsker å drifte steinkjeranlegget så optimalt som mulig for å kunne holde høyest mulig utbetalingspris til dere.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt