Innmeldingsfrist for småfe og storfe i forbindelse med jul og nyttår

I forbindelse med at det nærmer seg jul og nyttår legger vi som vanlig ut innmeldingsfristene

Publisert av Lidvard Schiefloe

midt-norge_slakteri_logo
Fristene for innmelding av småfe og storfe før nyttår er som følger

Småfe: Mandag 16.11.20. Siste uke for småfeslakting er uke 49.

Storfe: Mandag 16.11.20 for avtale innmelding. 4 uker før ønsket slakteuke. Siste slaktedag for storfe er Onsdag 16.12.20
Siste innmeldingsfrist av storfe til uke 1 er Mandag 14.12.20

Link til slakteweb:
https://slakteweb.norskslakt.no

Innmelding via telefon:
74083700

Epost:
postmottak@norsk-slakt.no
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt