Innmeldingsfrister i forbindelse med jul/nyttår

I forbindelse med at det nærmer seg jul og nyttår legger vi som vanlig ut innmeldingsfristene. Disse er kortere enn vanlig, ettersom det er større utfordring med å planlegge slaktingen pga begrenset slaktekapasitet i forbindelse med jul og nyttår. Vi oppfordrer alle til å melde på så tidlig som mulig.

Publisert av Erik Bentzen

midt-norge_slakteri_logo
Gris

Vi slakter gris frem til 17/12  (uke 50), samt en dag i uke 52 med redusert kapasitet. Det vil også bli mulig å slakte noen purker i uke 51.

Innmeldingsfrister for de forskjellige ukene før jul og nyttår:

Uke 49 er innmeldingsfristen: 29/11
Uke 50 er innmeldingsfristen: 06/12
Uke 52 er innmeldingsfristen: 06/12

Vi setter også frist for innmelding av purker før nyttår til 6/12. Årsaken til kort innmeldingsfrist til uke 52, er at vi må se an slaktekapasiteten samlet for uke 50 og 52 for å kunne legge en plan for slaktingen disse to ukene. Det er ønskelig at vi forsøker å unngå å slakte purker i uke 52 så langt det lar seg gjøre. Med bakgrunn i veldig begrenset kapasitet uke 52 oppfordres alle til å melde på mest mulig til uke 50 eller uke 1 ettersom disse ukene vil ha langt høyere kapasitet.

Uke 1 er innmeldingsfristen: 20/12 og da er vi i full gang igjen med slaktingen.

For utslaktingsstrategi for gris i forbindelse med jul, se egen nyhetssak.

Storfe og småfe

Fristene for innmelding av småfe og storfe før nyttår er som følger

Småfe: Siste ordinære uke for småfeslakting er uke 47, men det blir også noe slakting med redusert kapasitet uke 48/49. Innmeldingsfrist før jul er 29.11. Første uke med småfeslakting på nyåret blir uke 2. Innmeldingsfrist for småfe til uke 2 er 20/12.

Storfe: Siste slaktedag for storfe er mandag 20/12. Det kan også bli en slaktedag i uke 52 hvis det blir behov og stor pågang. Innmeldingsfristen for uke 52 på avtale er 29/11, men husk at dyrene kan hente 2 uker før og 2 uker etter basisuke. For direkteinnmelding til uke 50 er innmeldingsfristen 6/12.
Siste innmeldingsfrist av storfe til uke 1 er Mandag 20.12.

Link til slakteweb:
https://slakteweb.norskslakt.no

Innmelding via telefon:
74083700

Epost:
postmottak@norsk-slakt.no
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt