Innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Innmeldingsfrister for slaktedyr

Publisert av Lidvard Schiefloe

sau-topp

Informasjon om endring av innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.
•Innmeldingsfrist for uke 12 og 13, uka før påske pluss påskeuka er tirsdag 13. mars
•Innmeldingsfrist for uke 14, uka etter påske er tirsdag 20. mars

Lam født i fjor må slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam. Meld de gjerne inn for slakting før påske om det er mulig.

Link til slakteweb:
http://slakteweb.norskslakt.no/

Telefonnummer for innmelding
74083700

Eventuelt på epost: postmottak@norsk-slakt.no

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 3 påfølgende uker etter innmelding.

 


logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt