Innmeldingsfrister jul og nyttår

I forbindelse med at vi nærmer oss jul og nyttår legger vi som vanlig ut innmeldingsfristene

Publisert av Lidvard Schiefloe

midt-norge_slakteri_logo

Fristene for innmelding av slakt før nyttår er som følger

Siste frist for innmelding av småfe før nyttår er Tirsdag 27.11.18. Første slakteuke for småfe etter nyttår er uke 2.

Siste frist for innmelding av storfe til uke 50 og 51 er 04.12.18
Siste frist for innmelding av storfe til uke 52 er 11.12.18

Slakting av gris før jul;
Vi anbefaler å slakte all gris over 75 kg slaktevekt, eller ca 110 kg levendevekt i uke 49. Innmeldingsfrist er 27/11.
Vi anbefaler å slakte all gris over 72 kg slaktevekt, eller ca 106 kg levendevekt i uke 50. Innmeldingsfrist er 4/12. Dette er også innmeldingsfristen til uke 51.

For gris er det allerede fult i mellomjula.

Innmeldingsfrist for småfe til uke 2, og storfe/gris til uke 1, er 18/12.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt