Inntektene må opp - møte med Landbruks- og Matministeren

Jordbruksforhandlingene er nå i gang, og Bondelaget og Bonde- og Småbrukerlaget har lagt frem sine krav. Kravene er historisk høye, noe som gjenspeiler den alvorlige situasjonen som nå er i landbruket.

Publisert av Erik Bentzen

gausen-og-borch-2
Før påske hadde styreleder i Midt-Norge Slakteri AS (MNS), Ståle Gausen, møter med både Bondelagets ledelse og Landbruks- og Matminister Sandra Borch. Budskapet fra vår styreleder var tydelig; landbruket står i en økonomisk svært vanskelig situasjon, og landbruket må få kostnadsdekning, samt at inntektsgapet må tettes raskt.

-Forsyningskjedene for mat har vært hardt presset i de senere år, med korona og nå den fryktelige krigen i Ukraina. Kostnadene har eksplodert, både for landbruket og matindustrien. Det har vært mangel på norske råvarer, og det fortsetter videre nå i 2023. En kjenner på viktigheten av å ha en trygg norsk matproduksjon. For å få til dette må inntjeningen til norske bønder bedres betydelig. Hurdalserklæringen til Regjeringen har slått fast at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal tettes- dette må skje raskt, og en tidsplan for dette må settes, sier Ståle Gausen.
-Vi ser også at norske forbrukere i større grad ønsker norske kjøttråvarer, sier Gausen.

Hovedpunktene fra samtalene med Bondelaget og Landbruks- og Matministeren var:
  • Yte kostnadskompensasjon for økte kostnader, dette må skje raskt.
  • Lage en plan for raskt å tette inntektsgapet. Avgjørende for distriktspolitikken, sikre norsk matforsyning og fortsatt ha levende bygder. Må starte tettingen av inntektsgapet NÅ!
  • Bekymring for kostnadsveksten i bygging av fjøs, fornyingen av fjøs stopper opp. Hva kan gjøres rundt fremtidig finansiering.
  • Enkelte produksjoner trenger et ekstra inntektsløft på grunn av svært dårlig inntjening.
  • Få dekt bondens kostnader rundt dyrevelferds- og miljøtiltak.

-Det har vært viktig for oss å være tydelige i våre signaler til både Bondelaget og ministeren, og vi har, på linje med landbruket, store forventninger til Regjeringens tilbud. Dette jordbruksoppgjøret avgjør mye for fremtidig satsning i landbruket, og om de fremtidige generasjonene ønsker å satse i den viktigste produksjonen vi har - som er mat og drikke, sier Gausen.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt