Justert prisløype for storfe

Prisløypa for storfe for andre halvår blir justert for å oppnå ett prisuttak som er mer i samsvar med planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Publisert av Erik Bentzen

20160707_205758_1
Mandag 5/11 uke 45 økes engrosprisen for storfe med kr 0,70 per kg.
Mandag 3/12 uke 49 økes engrosprisen for storfe med kr 0,50 per kg.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt