Justerte priser lammesesongen 2017

Lammesesongen 2017 har allerede startet, og de fleste er tilbake på jobb etter en vel fortjent sommerferie. Vi er klare til å ta imot mange flotte lam og viderefører de gode betingelsene fra fjoråret. Vi har samme kvalitetstillegg og det høye Grilstad-tillegget. Samtidig som kvalitetstillegget gjelder opp til fettgruppe 3, viderefører vi de gode puljetilleggene våre og reduserer fett-trekket i gruppe 3+ for alle lam med 2,00 kr. Avtalen med leveranser av småfe til Oppdal Spekemat AS fra forrige sesong videreføres, så den nasjonale forventningen til overproduksjon skaper ikke problem for salget vårt.

Publisert av Erik Bentzen

karusell-sau-1020-410

Småfebetingelser-aug-2017

Grilstad-tillegg for lam
Uke Tillegg pr kg
32–36 kr. 4,00
37 kr. 2,50
38 kr. 1,25
39 kr. 0,75
Puljetillegg:
Antall Tillegg pr kg
15–29 kr. 0,50
30–49 kr.1,00
50–79 kr.2,00
80–99 kr.3,00
100–129 kr.4,00
130+ kr. 5,50

 

Kvalitetslam

Det tilbys kr.4,00 pr. kg for lam over 15 kg, forutsatt at lammene har klasse O+ eller bedre, og fett i gruppene 1+ til 3. For fullstendig oversikt priser og betingelser for småfe – klikk her, eller ta kontakt med oss på slakteriet på telefonnummer 74 08 37 00.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt