Justerte priser lammesesongen 2019

Lammesesongen 2019 har allerede startet, og de fleste er tilbake på jobb etter en velfortjent ferie. Vi er klare til å ta imot mange flotte lam og viderefører de gode betingelsene fra fjoråret. Vi har samme kvalitetstillegg og Grilstad-tillegg. Kvalitetstillegget gjelder nå helt opp til og med fettgruppe 3. Avtalen med leveranser av småfe til Oppdal Spekemat AS videreføres, så salget går fremdeles godt.

Publisert av Erik Bentzen

sau-topp

smafebetingelser-aug-2019

Grilstad-tillegg for lam

Uke Tillegg pr. kg
34 Kr. 4,00
35 Kr.3,00
36 Kr. 2,50
37-38 Kr. 1,50
39 Kr. 1,00
Puljetillegg:

Antall Tillegg pr. kg
15-29 Kr. 0,50
30-49 Kr. 0,80
50-79 Kr. 1,50
80-99 Kr. 2,50
100-129 Kr. 3,50
130+ Kr. 5,00

Kvalitetslam

Det tilbys kr.4,00 pr. kg for lam over 15 kg, forutsatt at lammene har klasse O+ eller bedre, og fett i gruppene 1+ til 3. For fullstendig oversikt priser og betingelser for småfe – klikk her, eller ta kontakt med oss på slakteriet på telefonnummer 74 08 37 00.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt