KSL oppdatert bransjeavtale 1. april

Vi minner om at bransjeavtalene som regulerer KSL ordningen er oppdatert, og nytt regelverk trer i kraft 1. april.

Publisert av Erik Bentzen

ksl_avtalen
Ny avtale i boks. F.v.: Rolf Gjermund Fjeldheim i Nortura, Nina Sundqvist i Matmerk og Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Etter 1. april 2018 vil alle produsenter som ikke har KSL i orden bli trukket 20 % på oppgjør. Det økte trekket forsvares igjennom at det blir strengere krav til egen varestrøm for varer hvor KSL ikke er i orden. Dette gjelder for både slakt og biprodukter, som blant annet ikke kan benyttes som råvare i produkter som skal markedsføres med Nyt Norge logo.

Dere kan lese mer om saken på Matmerks hjemmesider på denne linken: https://www.matmerk.no/no/matmerk/aktuelt/tettere-og-strengere-oppfoelging-av-bonde-og-slakteri

Vi oppfordrer alle som skal levere dyr til slakt, om å ta kontakt med våre rådgivere - hvis dere er usikre på om KSL status er ok. Det beste er om vi får rydda opp i status før leveranse, så vi slipper å trekke - og i tillegg får benyttet råvarene i ordinær varestrøm.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt