Livdyr salg storfe

Utmelding av livdyr

Publisert av Øyvind Skjemstad

20160707_211618_4
For å unngå problemer med utmelding av dyr solgt til liv

Ved salg av livdyr bør man melde ut livdyrene innen tidsfristen til Mattilsynet, som er 7 dager fra flytting til hendelsen skal være innrapportert.

Man kan melde ut livdyr direkte til kjøper, hvis man vet kjøpers produsentnummer.
Hvis man ikke vet kjøpers produsentnummer kan man melde ut livdyr som solgt til slakteri 147.

Det er en stor fordel for slakteriet at livdyr salg/kjøp meldes inn så tidlig som mulig. Dette for å kunne yte bedre service og planlegge forflytninger i god tid. Dette gir også slakteriet en bedre oversikt over tilbud og etterspørsel av livdyr.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt