Merking av gris

I forbindelse med at vi på privat side har tilgang til Duroc sæd, så vil det også etter hvert komme leveranser med Noroc gris. I den forbindelse så må vi gjøre tiltak for å få merket grisen riktig.

Publisert av Erik Bentzen

smagris_foredrag-beate-didriksen
klubbe
Fra før av har vi Norham, hvor slaktgrisen klubbes med en H under leverandørnummeret. For Noroc så vil vi bruke en D under leverandørnummeret.

De av dere som har klubber for Norham, mangler sånn sett bare en D. Hvis du har både Noroc og Norham gris, må vi lage ei ekstra klubbe til deg, slik at grisen blir korrekt merket.

Hovedårsaken til dette er at vi skal få registrert alt på korrekt rase, noe som er av interesse for å se nærmere på utviklingen mellom de forskjellige rasene. Det er også ønskelig at dere melder på med korrekt rase, når grisen meldes på til slakt - så har vi enda størres sjanse for å få dette riktig fra starten av.

Ta kontakt med oss på slakteriet, slik at vi kan få ordnet med riktig merkeutstyr til deg.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt