Merking av slaktegris

Slakteriet opplever fremdeles mye ekstraarbeid i forbindelse med umerket og dårlig merket slaktegris.

Publisert av Erik Bentzen

merking-av-gris

Svineprodusentene skal klubbmerke all gris minst 14 dager før slakt. Merkingen er viktig for at hver enkelt produsent skal få oppgjør for sin gris og det er samtidig et krav om at alt kjøtt skal kunne spores. Det kommer fortsatt inn alt for mange gris som er umerket eller feilmerket. Her kommer forslag til rutiner for merking av slaktegris:

  • Klubba skal være ren. Vask den med varmt vann og børste etter merking. Da er klubba klar til neste gangs bruk.
  • Tallene må være hele og spisse. Er de skadet får du nye tall på slakteriet. Vi har også lager med sverte og stempelpute hvis du trenger mer av dette.
  • Hele tallkombinasjonen dyppes i sverte for hvert slag. Nok sverte i tatoveringa er viktig.
  • Merk grisen på den flateste delen av skinka på begge sider. Merk kun skinka som på eksempelet på bildet!
  • Sjekk at du har merket all grisen. Lag rutiner for å merke all grisen i bingen.
  • Grisen skal merkes minst 2 uker før slakt. Dette for å forhindre redusert kvalitet på slaktet som følge av bloduttredelser. Grisen er da tatovert for resten av livet, og det er mulig å sjekke mo merkingen har vært god nok før levering.

Umerket gris eller gris som er for dårlig merket, trekkes per i dag med kr 50,- per stk.

Vi setter stor pris på om alle kan være med å bidra på å merke grisen ekstra nøye, slik at sporbarheten er i behold. Problemet med umerket gris skaper i tillegg mye ekstraarbeid som vi vil kunne unngå hvis alle hjelper oss med dette.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt