Merking av SPOT gris

Alle gris som avviker fra helsegris eller SPF skal merkes når de selges på spot

Publisert av Øyvind Nesjan

gris-2
Når man selger gris på fastavtale så skal avvikende gris merkes, selger du mest Hampshire i en pulje så skal annen gris merkes med gule u-nummererte (kun produsentnummer) øremerker. Er det færrest Hampshire skal den merkers med blå u-nummererte (kun produsentnummer) øremerker.

Standard gris bør merkes med rosa u-nummerte øremerker.

Om man selger gris på SPOT skal all gris som ikke er helsegris eller SPF-Helsegris merkes.

Blå - Hampshire
Rød - Behandlet gris (friske men behandlede griser)
Rosa - Standard gris (Kun med avtale mellom kjøper/selger)
Grønn - VAK (Kun med avtale mellom kjøper/selger)

Griser med infeksjoner, ferske/blødene halesår, halthet er ikke transportdyktige og skal ikke selges. 

Det er ikke lov til å sette hakk i griseører som merking, vi er avhengig av en form for merking for å kunne betale ut riktig i forhold til diverse tillegg  Det er også slik at det stilles strengere og strengere krav til sjåførene og dette vil hjelpe dem å få oversikt, og dermed bruke kortere tid ved henting/levering. 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt