Midt-Norge Slakteri AS med ny dyrebil

Midt-Norge Slakteri AS har gått til anskaffelse av nok en ny dyrebil. Vi håper at våre produsenter og sjåfører blir fornøyd med nyanskaffelsen.

Publisert av Erik Bentzen

scania-nullsytten
Moderne og fleksibel

Jan Ulvik med nybilen

Den nye bilen er bygget for å kunne kjøre storfe i nederste plan og småfe over, noe som gjør bruken av denne veldig smidig. Bilen kan selvsagt også kjøre smågris, gris og småfe i alle tre plan samtidig – noe som også øker kapasiteten vår ytterligere.

Scania og MCE

Bilen er levert av Scania avdeling Verdal, og skapet er bygget av MCE i Etne. Skapet er av type hydraulisk treplaner, og har spesielt god ventilasjon. Dette gjør bilen ypperlig til transport av dyr i flere plan.

Transportplanlegging

Denne nyinvesteringen gir oss stor fleksibilitet i planleggingen av innkjøring for framtiden, og i tillegg ekstra stor kapasitet på å få med flest mulig dyr per tur. Bilen har også livdyrvekt i bakerste rom, noe flere etterspør.

En stor takk rettes til Scania Verdal samt MCE, som har levert etter forventning til riktig tid.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt