Midt-Norge Slakteri AS med ny dyrebil

Midt-Norge Slakteri AS har gått til anskaffelse av nok en ny dyrebil. Vi håper våre produsenter og sjåfører blir fornøyd med nyanskaffelsen.

Publisert av Lidvard Schiefloe

arild-2-3
Arild Heggstad med nybilen.

Den nye bilen er bygget for å kunne kjøre gris i 3 etasjer, og kombinasjonen med storfe/småfe, noe som gjør bruken av bilen veldig smidig. Ved at denne bilen erstatter en 2 etasjer øker vi også kapasiteten vår.

Bilen er levert av Scania avd. Verdal, og skapet er bygget av MCE i Etne.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt