Midt-Norge Slakteri øker prisene

På bakgrunn i ekstraordinære store kostnadsøkninger i landbruket ble det i møte i omsetningsrådet 01.02.22 gitt åpning for økning av engrosprisene. Økningen skjer som følge av avtale og en protokoll mellom partene i jordbruksoppgjøret.

Publisert av Øyvind Skjemstad

storfe-01
Midt-Norge Slakteri registrerer med glede, en økning i engrosprisen, men gjeldende fra 28.02.22.

Midt-Norge Slakteri ønsker ikke vente med prisøkningen, og starter allerede fra Mandag 7. Februar. 

Dette vil hjelpe våre leverandører, slik at de dyrene som er planlagt slaktet i løpet av Februar også får effekt av prisøkningen. Og vi gjør vårt til at forbruker får norsk kjøtt i butikken og kan unngå noe import mens vi venter på prisoppgangen.

Oppdatert prisløype:

GRIS:

- Mandag 7. Februar pris opp 50 øre pr kg.

- Mandag 14. Februar opp ytterligere 50 øre pr kg

- Mandag 21. Februar opp ytterligere 50 øre pr kg

- Mandag 28. Februar opp ytterligere 50 øre pr kg

STORFE:

- Mandag 7. Februar innføres det et ekstra avtale-tillegg kr 2,00 pr kg.
LAM:
- Mandag 28. Februar opp kr 3,30 pr kg.


logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt