MNS øker leveringsbetingelsene

Året 2021 har vært spesielt med tanke på pandemi, karenteneregler, stortingsvalg, bondeopprør og ikke minst en voldsom kostnadsvekst for både industri og landbruk. Dette har påvirket driften til våre eiere i Grilstad og Midt-Norge Slakteri. Til tross for utfordringene har den daglige driften gått tilnærmet som normalt, og kampen om norske råvarer er økende.

Publisert av Erik Bentzen

Sommerbilde Facebook mobil
Endring i betingelser fra mandag 28/2

Vi i MNS ønsker fremdeles å være ditt lokale foretrukne slakteri, og ønsker å befeste vår stilling med å øke betingelsene ytterligere. Vi håper dette blir godt mottatt som et bidrag for å kunne møte de økte kostnadene. Her finner du en pdf som omtaler alle endringene vi innfører nå; produsentskriv-2022

Småfe
Endelig ble arbeidet med å øke PGE tatt til følge, slik at avregningsprisene viser en positiv utvikling. Noen av økningene har vi allerede forskuttert, og vi kjører videre med de høye puljetilleggene. Nye betingelser for småfe vil vi opplyse om i forkant av sesongstart i August / September. Oversikten finner du her Sau og lam.

Storfe
For storfe økes puljetilleggene i første omgang med kr 0,55, hvorav 50 øre er en kampanje som kjøres fram til påske (8. april). I tillegg til lave krav for å kunne oppnå kjøttfetillegg for kvige, innfører vi også et eget kvigetillegg på kr 2,00 for alle kviger over 200 kg fra klasse O og oppover som ikke oppnår kjøttfetillegget. Her finner du oversikten over vilkår for storfe Storfe.

Gris
Kombitillegget øker til kr 75,- per leverte slaktegris, og betales fremdeles ut direkte på avregning. I tillegg senker vi øvre grense for å kunne oppnå maks puljetillegg fra 105 til 90 gris, samtidig som det også blir høyere puljetillegg for lavere puljer. Vekttillegget for å treffe med slaktegris i det 18 kilos store intervallet fra 77,1 kg til og med 95,0 kg er kr.1,10 per kg. Ekstrabonus til smågrisprodusenten øker til kr 40,-. Denne bonusen viderefaktureres ikke kjøper, og er samme økning som det økte kombi-tillegget på kr 30,- per stk. Oversikten for gris er tilgjengelig her https://norskslakt.no/slakt/gris.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til endringene, så ta gjerne kontakt med oss på slakteriet.

Rådgiver for gris
Frida Knutsen
frida.knutsen@norsk-slakt.no
mob: 907 41 282

Rådgiver for storfe
Øyvind Skjemstad
oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no
mob: 952 29 515

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt