Ny avtale med Limousin Unik

Det er signert en ny 2 årsavtale med Limousin Unik Norge

Publisert av Øyvind Skjemstad

20190619_1631545
Nye vilkår for Limousin Unik fra 1. Mars 2020

Kriterier for å være Kalv Unik leverandører hos Midt-Norge Slakteri AS:
  • Må være medlem i Limousin Unik Norge
  • Produsent må være totalleverandør hos Midt-Norge Slakteri AS
  • Driften skal være KSL-godkjent
  • Alle dyr skal meldes inn på avtale, og med ørenummer

​LIMOUSIN KALV UNIK

Rasekrav: Min. 75% Limousin. Fra 1/1-2021 økes dette til 88%
Klassekrav: R og opp
Fettgruppe: Inntil 3+
Vektgrense: Maksimalt 290 kg. LUN-tillegget gis til kalver opp til 270kg
Alder: Ung okse, max. 333dager. Kviger, max. 398 dager
Merpris: LUN: 13,- pr. kg.

OKSE UNIK

Varestrømmen okse unik erstattes av Midt-Norge Slakteri sin kjøttfeavtale.
Vanlig avtaleinnmelding
Rasekrav: Min 75% kjøttfe
Klassekrav: R- og bedre
Fettgruppe: Inntil 3+
Driften skal være KSL-godkjent.
Alle dyr skal meldes inn med ørenummer.
Merpris: 4,25,- pr. kg. Prisen vil variere gjennom året.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt