Nye betingelser 2018

Godt Nytt År ønskes alle våre produsenter. 2017 ble ett godt driftsår, hvor vi nok en gang tok nye markedsandeler. Vi økte slaktinga i fjor med 4,3 % til 7.780 tonn. Gjennom året har det vært en sterk vekst i volumet av gris, og den siste måneden hadde vi en kraftig vekst på storfe og sau/lam. Med denne innspurten fik MNS økning på alle dyreslag i 2017. Økningen på antall dyr ble på hele 5,4 %, og omsetting på ca 415 millioner NOK. MNS tilfører Grilstad med dette ca. 45% av konsernets råvarebehov.

Publisert av Erik Bentzen

Sommerbilde Facebook mobil

Med denne utviklingen tar vi markedsandeler på gris og lam, og holder andelen på storfe, og vi forventer ytterligere vekst i 2018. Målet for 2018 er å passere 8.000 tonn, sier styreleder Ståle Gausen.

Link til det utsendte produsentskrivet: produsentskriv 180118

Forbedret transportkapasit
I tillegg til våre gode leveransebetingelser, har vi kraftig fokus på å forbedre oss på god service til våre produsenter. Vi fikk på tampen av 2017 en helt ny 3-planers dyrebil, og vi har også ansatt en ny sjåfør for å takle den økte veksten bedre.

Ny teknologi
I tillegg har vi investert i ny teknologi for å kunne forbedre kommunikasjonen med dere, hvor det nå blant annet automatisk går en sms samtidig som avregningene bokføres. Disse finner dere i pdf-format på slakteweb, og vi har som mål å få flere brukere på slakteweb. Vi har forståelse for at denne løsningen kanskje ikke passer for alle, så vi vil fortsette med å sende avregning på e-post eller papir for de av dere som ønsker dette. Ta kontakt med oss på slakteriet dersom dere savner oppgjør på papir eller avregning, så ordner vi dette raskt. Ikke nøl med å ringe hvis du opplever utfordringer med å logge på slakteweb, så får du hjelp til å logge på, og å finne fram på www.norsk-slakt.no, som i tillegg til facebook er vår fremste informasjonskanal.

Vi har også fått på plass automatisk integrasjon mot husdyrregisteret, hvor nå også rasebetegnelse og grunnlag for beregning av eventuelle kjøttfetillegg hentes. Vi ber derfor alle om å passe på at spesielt krysninger registreres korrekt med riktig rase, slik at automatikken sørger for at korrekte tillegg blir beregnet og utbetalt. Ta kontakt dersom du har spørsmål til hva som må til for at registreringen skal bli korrekt.

Leveringsbetingelser 2018
Her er en oversikt over alle våre leveransebetingelser som gjelder fra 1. januar 2018: Betingelser-MNS. Med disse betingelsene har vi god konkurransekraft opp mot våre konkurrenter, og registrerer at vi bidrar til å holde utbetalingsnivået i vår region så høyt som mulig.

Ta kontakt med oss på slakteriet på telefon 74 08 37 00 hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller se mer på våre hjemmesider. Du finner oss også på facebook, og kan sende e-post til postmottak@norsk-slakt.no dersom du lurer på noe.

Ønsker alle en fin start på året, og ser fram til å videreføre det gode samarbeidet i 2018.

 

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt