Nye betingelser for storfe fra 3. august

Vi øker våre betingelser for storfe fra 3. august. Dette gjelder både med tanke på å øke vår konkurransekraft, men også med bakgrunn i at vi stadig vekk øker vår kapasitet på transportsida. Fra august i fjor fikk vi innleid bil og henger, samt at vi har ett nytt sett med bil og henger i bestilling som vi forventer skal komme iløpet av september.

Publisert av Erik Bentzen

storfe-02
I tillegg til økte puljetillegg, utbetaler vi fra 3. august kr 500,- i tillegg for hver okse fôringskalv som oppnår kvalitetstillegg. Vi opplever en stadig økt etterspørsel etter okskalv, og håper med dette å kunne få inn mer kalv til salg.

Puljetillegg storfe fra 3. august;

 

Tillegg Pris pr. kg
Grilstad-tillegg 1–2 dyr Kr. 2,60 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 3–4 dyr Kr. 2,70 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 5–7 dyr Kr. 3,80 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 8–9 dyr Kr. 4,05 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 10–12 dyr Kr. 4,35 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 13-15 dyr Kr. 5,25 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 15-22 dyr Kr. 5,75 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 23 dyr eller flere
Kr. 6,25 pr. kg for storfe

Her er link til betingelser for storfeslakt.
Her er link til skriv vedrørende prisløpye storfe.

Ta kontakt med oss på 74083700 dersom du har spørsmål eller kommentarer til oppdaterte betingelser.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt