Nye betingelser januar 2021

Godt nytt år. 2020 har vært nok ett godt driftsår for MNS, og vi håper også at den endrede markedssituasjonen spesielt på gris - også har gitt bedre driftsresultater for våre produsenter. Vi hadde en økning på alle dyreslag i 2020 også, hvor total slaktemengde økte med 5 % og endte på 9.356 tonn. Med bakgrunn i styrking av prisene til våre produsenter, så har dette resultert i press på slaktemarginen. Det vil gi oss et svakere resultat, men vi forventer å havne på pluss i år også.

Publisert av Erik Bentzen

Sommerbilde Facebook mobil
Fornyet bilpark Vi har ellers fornyet bilparken, og håper at det nye settet med 3.planers bil og henger vil bistå positivt i en enda mer effektiv inntransport. Dette vil gjøre oss i stand til å hente større puljer av alle dyreslag på en tur, og håper også at dette er med på å effektivisere hverdagen til våre produsenter.

Endring i betingelser betingelser-mns

Vi har noen få endringer i betingelsene for gris og storfe, mens det ikke er endringer for småfe så langt i år.

Gris
Kombitillegget øker til kr 45,- per leverte slaktegris, og betales fremdeles ut direkte på avregning. I tillegg senker vi øvre grense for å kunne oppnå maks puljetillegg fra 125 til 105 gris. Det er også mindre endringer i de laveste puljetilleggene, og du finner oversikten her https://norskslakt.no/slakt/gris.

Småfe
Vi ønsker fremdeles å ha de høyeste puljetilleggene for våre småfe-produsenter, og gjør ingen endringer på våre betingelser for småfe fra nyttår. Oversikten finner du her Sau og lam.

Storfe
For storfe beholder vi satsingen på ku, med det flate tillegget på kr 2,30 per kg. Vi senker rasekravet for kjøttfe ned til 75 %. Det blir også er fordelaktige betingelser for å kunne oppnå kjøttfetillegg for kviger, hvor innslaget senkes til klasse O+, 200 kg og det aksepteres opp til og med fettgruppe 4. Vi kjører også opp Grilstad-tillegget for storfe med kr 0,50 i hele februar for å forsøke å få tilgang til mer slakt før telledato. I tillegg blir det en overpris på kr 0,60 uke 15-17 og en overpris på kr 1,20 i uke 18-25. Her finner du oversikten over vilkår for storfe Storfe.

Nødslakt
Nødslakt innmeldt før kl 11:00 på hverdager koster kr 1800,- per utrykning. Innmeldt nødslakt etter kl 11:00 på hverdag og helg/helligdag koster kr 2200,- per utrykning.

Her er en totaloversikt som viser gjeldende betingelser for alle dyreslag i en komprimert versjon: betingelser-mns.

Ta kontakt med oss på slakteriet på telefon 74 08 37 00 hvis du har spørsmål eller kommentarer til de nye betingelsene. Du kan også sende e-post til postmottak@norsk-slakt.no dersom du lurer på noe.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt