Nye rutiner på returslakt

Returslakt er en ordning for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt.

Publisert av Lidvard Schiefloe

livkvige-topp

På grunn av en del hendelser der returslakt ikke har blitt meldt fra om ved innmelding ser vi oss nødt til å skjerpe rutinene noe på dette.
Returslakt som ikke er innmeldt fører til en del ekstraarbeid.


                       Ved innmelding:      

 

 •  Ved innmelding av dyr til slakt der man skal bestille retur må returen bestilles samtidig som innmeldingen.   
   
 •  Slakteriet må ha informasjon om antall returer og hvor dissa skal sendes.
 •  Er det mer enn 4 gris må disse sendes til nedskjæring hvor de kan ta imot slakt hengende.
       
 •  Gi også beskjed om det er hele dyr eller stykningsdeler som ønskes i retur.

                       Hva som kreves av dokumentasjon:   
 
 

 •  For storfe og småfe må retur merkes med returmerke, for gris må den klubbes med "retur".
 •  Dyrene må merkes før dyrebilsjåføren kommer på gården.

 

 

 • Dagens sats forutsetter innmelding i rett og riktig merking/dokumentasjon.
 • Hvis ikke den er innmeldt i hht. punkter over, så kommer det ett tilleggsgebyr på kr. 500,-

 

 • Gi sjåføren beskjed om du har slakt som skal i retur før han begynner å laste.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt