Nytt fra KSL

KSL er viktig for slakteri og bonden!

Publisert av Kenneth Bruheim

ksl_logo_2020
Fra 01.04.2018 ble kjøttbransjen enige om at slakt fra gårdsbruk, med godkjent KSL skal inn gå i "Nyt Norge" merkingen. Dersom KSL ikke er godkjent må det kjøres to varestrømmer på produkter, for å skille KSL godkjente slakt og ikke godkjente. Dette utgjør en vesentlig større kostnad for slakteri og for omsetning av kjøtt. Med bakgrunn for dette ble det besluttet i samråd med både KLF og Nortura, og øke trekket på slakt fra 20% til 40% av slakteverdien fra 02.01.23.
Trekket er blitt så høyt for å finansiere kostnadene med å ha to varestrømmer. 

Innmelding og slakting uten godkjent KSL vil føre til trekk i avregningsprisen. Sørg derfor å ha godkjent KSL før du melder inn dyr.
Sjekk da om du har gjennomført egenrevisjon innen den angitte tidsfrist, og alle avvik er lukket.

Derfor er KSL viktig for kjøttproduksjon. 
- Kundene stiller krav til kvalitet og sporing. 
- Det er viktig at det bygges tillit til Norsk kjøtt og Norsk kjøttbransje. 
- Synliggjøre at norsk landbruk er i verdenstoppen i dyrevelferd. 
- Samt utvikle og forbedre driften på hvert enkelt bruk.

For å unngå KSL trekk må du gjøre dette: 

-
Gjennomføre egenrevisjon innen rett tid. 
- Være villig til å motta besøk for ekstern revisjon av KSL revisor.
- Rette og utbedre avvik innen frist som er satt etter ekstern revisjon.     
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt