Økt Grilstad-tillegg for storfe 5. august

Den 5. august setter vi opp Grilstad-tillegget for storfe med kr 0,50 i sammenheng med at vi samtidig utvider avtaleinnmelding på storfe fra 5 til 7 ukers periode. Forhåpentligvis vil dette ikke bety store endringer i hvor mye vi må flytte avtale-innmeldte dyr fram eller tilbake i forhold til ønsket basisuke, men i høstsesongen med høyt press kan det bli aktuelt at vi må benytte oss av noe utvidet flytting.

Publisert av Erik Bentzen

grilstad_MG_7158
Dette vil bidra til å styrke konkurransekraften vår, samtidig som avtaleordningen gir oss et enda bedre verktøy med tanke på å styre markedsbalansen.

Vilkårene for å få Grilstad-tillegget er som før innmelding på avtale, og nå disponerer slakteriet og bestemmer slakting innenfor en 7 ukersperiode. Det betyr at vi i ytterste konsekvens kan slakte dyrene tre uker før eller etter ønsket basisuke. Storfe som skal meldes på til avtale må nå meldes på 4 uker før ønsket basisuke, mot tidligere 3 uker før ønsket basisuke. 

Grilstad-tillegget ytes for alle slakt uavhengig av art, vekt eller klasse.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt