Økt smågrispris!

Fra mandag 5.april 2021 øker grunnprisen på smågris med 20kr pr stk. I tillegg betaler vi 10kr ekstra i bonus pr solgte smågris fram til 2.juli 2021!

Publisert av Frida Knutsen

dyrevelferd2
Gjeldende smågrispris etter endringen vil være 880kr pr/stk for helsegris ved 25kg. 

Bonusen på 10 kr viderefaktureres ikke kjøper.

Etter påske vil avregningsprisen også øke hos slaktegrisprodusenten med 0,20kr pr/kg, i tillegg til at vekt-tillegget på 0,90 pr/kg gris økes med 3kg, fra 92kg til 95kg, vektintervallet vil dermed gjelde fra 77,1 kg til 95 kg. 

Med ønske om en god påske! 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt