Økt trekk for manglende merking av gris

Slakteriet opplever fremdeles mye ekstraarbeid i forbindelse med umerket og dårlig merket slaktegris. Etter oppstarten med SAP på Steinkjer 1. juli i år, er det enda viktigere å ha fokus på at all gris er korrekt merket.

Publisert av Erik Bentzen

merking-av-gris
Årsaken til at det er stor fokus på dette punktet, er for at det skal være mulig å håndtere sporbarheten på alt kjøtt. Hvis det ikke blir en forbedring på problemene med umerket gris, risikerer vi at det kan komme vedtak om at all umerket gris må kasseres.

MNS øker derfor trekket for å levere umerket gris til kr 100,- per gris, og håper på forståelse for at vi med dette ønsker å unngå en situasjon hvor vi kan risikere at umerkede griser totalkasseres. Økningen innføres med umiddelbar virkning.

Ta kontakt med oss på slakteriet dersom du mangler tall, klubber eller sverte for korrekt merking, som vi har liggende på kontoret på Levanger.

Her er rutinene i forbindelse med merking av gris:

Svineprodusentene skal klubbmerke all gris minst 14 dager før slakt. Merkingen er viktig for at hver enkelt produsent skal få oppgjør for sin gris og det er samtidig et krav om at alt kjøtt skal kunne spores. Det kommer fortsatt inn alt for mange gris som er umerket eller feilmerket.

  • Klubba skal være ren. Vask den med varmt vann og børste etter merking. Da er klubba klar til neste gangs bruk.
  • Tallene må være hele og spisse. Er de skadet får du nye tall på slakteriet. Vi har også lager med sverte og stempelpute hvis du trenger mer av dette.
  • Hele tallkombinasjonen dyppes i sverte for hvert slag. Nok sverte i tatoveringa er viktig.
  • Merk grisen på den flateste delen av skinka på begge sider. Merk kun skinka som på eksempelet på bildet!
  • Sjekk at du har merket all grisen. Lag rutiner for å merke all grisen i bingen.
  • Grisen skal merkes minst 2 uker før slakt. Dette for å forhindre redusert kvalitet på slaktet som følge av bloduttredelser. Grisen er da tatovert for resten av livet, og det er mulig å sjekke mo merkingen har vært god nok før levering.
  • Gris av rasen Norham skal merkes med H, og gris av rasen Noroc skal merkes med D i tillegg til klubbe-nummeret ditt.

Umerket gris eller gris som er for dårlig merket, trekkes per i dag med kr 100,- per stk.

Ta kontakt med oss på slakteriet dersom du har spørmål rundt dette.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt