Oppdatert prisløype for gris

Stengte grenser og flott grillvær har gitt god økning i salget av svinekjøtt. Markedet fremover ser også veldig lyst ut. Utkjøpsordningen av purker har samtidig redusert antall smågris i markedet, noe som gjør at svineprodusenten nå fremover vil få økte oppgjør.

Publisert av Erik Bentzen

gris-01
Planlagte engrosprisendringer høsten 2020

28. september (uke 40) opp kr 0,50
12. oktober (uke 42) opp kr 0,40
7. desember (uke 50) ned kr 0,40
14. desember (uke 51) ned kr 0,40

Økning i engrospris gjøres på bakgrunn av årets jordbruksoppgjør der partene ble enige om en økning i målpris på kr 1,46 pr. kg. Det blir en nedtrapping på vektene før jul for å stimulere til økt slakting i denne perioden. Informasjon om dette kommer når det nærmer seg.

Redusert omsetingsavgift

29. juni 2020 gikk omsetningsavgifta på gris ned med kr 0,20 kr/kg, fra 1,10 kr/kg til 0,90 kr/kg.

Endring i vektklasse slaktegris

Vektklasse 90,1-93 kg er innført med full pris (topp-pris nå fra 73,1 kg - 93,0 kg.) Tilbakemeldingene har vært at prisnedgangen på de grisene som slaktes over 90,1 kg i en pulje har vært urettmessig stor. Med denne endringen vil en få høyest noteringspris også på disse.

Vi har også innført vekt tillegg på slaktegris fra 77,1 kg tom 92,0 kg, med kr 0,90 per kg.

Med denne endringen vil flest mulig kunne oppnå vekt tillegget. Det vil alltid svare seg å slakte flest mulig gris innenfor dette intervallet. Vi har også justert noe på puljetilleggene slik at det skal være mindre å tape på å heller forsøke å levere noe mindre puljer for å kunne oppnå vekt tillegget.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt