Prisløype for Storfe 1. halvår 2023.

Det er satt opp følgende prisløype for Storfe 1. halvår 2023

Publisert av Kenneth Bruheim

landbruk-01
I tillegg til at Kg pris går opp, øker også kvalitetststilskuddet på storfe med kr 3.00 for slakteklassene O og O+, for fettklasse 4- eller lavere. 

De nye satsene vil da være kr 5,50 for klasse O og lavere, og kr 10,50 for klasse O+ og bedre. kvalitetstillegget er ikke gjellende for dyr i klassen Okse og Ku. 

Prisløypen er en prognose. Det kan komme endringer i prisløypen.

  
Dato og uke Endring i noteringspris Endring i omsetningsavgift Samlet endring i avregningspris til produsent
Mandag 02. jan (uke 1) Opp 3,39 kr Opp 1,10 kr Opp kr 2,29 pr kg
Mandag 27. feb (uke 9) Ned 1,50 kr Opp 1,00 kr Ned kr 2,50 pr kg
Mandag 27 mars (uke 13) Opp 1,50 kr Ned 1,10 kr Opp kr 2,60 pr kg
Mandag 17. april (uke 16) Opp 2,30 kr Opp kr 2,30 pr kg

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt