Prisløype første halvår 2018

Her gjengir vi Totalmarkeds beskrivelse av prisutsiktene for første halvår 2018. Det som omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes i tillegg av andre elementer som gjør at det ikke alltid er samsvar i prisendringene. Prognosen gir uansett en god pekepinn på forventningene til endret avregningspris.

Publisert av Erik Bentzen

smakenavtrondelag

Prisløype storfe

Mandag 1. januar:         Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 26. februar:     Engrospris ned 0,70 kr/kg
Mandag 2. april:            Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 16. april:          Engrospris opp 0,80 kr/kg

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for første halvår som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for første halvår 2017.

Prisløype lam

Mandag 1. jaunar:        Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 15. januar:      Engrospris opp 1,50 kr/kg

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for første halvår som vil være på nivå med første halvår og andre halvår 2017.

Prisløype sau

Mandag 1. jaunar:        Engrospris ned 1,00 kr/kg

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for sau og ungsau som ligger på nivå med andre halvår 2017.

Prisløype/priprognose gris

 

Det er ikke planlagt engrosprisendringer for gris i første halvår 2018. Dette gir et prisutak på ca. 60 øre under målpris for målprisåret.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt