Prisløype gris 1.halvår 2023

Prisprognose for første halvår 2023.

Publisert av Frida Knutsen

gris-02
Gjennomsnittlig engrospris økes til kr 3,50 første halvår og vil resultere i økt avregningspris til bonde. 

Mandag 2.januar 2023 økes avregningsprisen med kr 1,57. 

Mandag 16. januar 2023 økes avregningsprisen ytterligere med kr 1,20.

Betaling for de ulike vektgruppene endres samtidig. For lettere gris enn 71,1 kg reduseres avregningsprisen noe, samt at det er en reduksjon i avregningsprisen fra 93,1 kg på kr 0,40 kr/kg. Maks pris oppnås derfor opp til 93 kg fremover.

Vekt-tillegget på kr 1,10 pr kg vil fremdeles være i intervallet 77,1- 95,0 kg. 

Omsetningsavgiften på gris økes med 0,30 kr/kg, fra 0,60 kr/kg til 0,90 kg/kg fra 1.januar 2023. 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt