Prisløype storfe

Både pris og Grilstad-tillegg økte mandag 16. april og mandag 30. april.

Publisert av Erik Bentzen

Sommerbilde Facebook mobil
Avregningsprisen økte med kr 0,80 per kg storfe den 16/4, som følge av økt engrospris. I tillegg økte Grilstad-tillegget med kr 0,70 per kg storfe fra samme dato.

I tillegg kom det nok en prisøkning i Grilstad-tillegget på kr 0,70 fra og med 30. april.

Fra og med 2. juli settes Grilstad-tillegget ned med kr 1,40 igjen, slik at vi er tilbake til normalnivå.

Prisøkningen gjennomføres for å forsøke å forbedre tilgangen på storfeslakt i mai og juni, ettersom det bruker å være størst underdekning disse månedene. Prisløypa er for øvrig også lagt opp med høyere betaling første halvår, for å forhindre at det skal komme for mye storfeslakt etter hvert som markedet er mer metta. Det har også sammenheng med kapasiteten på inntransport og slaktelinje, ettersom høsten også er høysesong for småfeslakting.

Avregningsprisen fra og med 30. april er kr 4 høyere enn før påske. Dette er gjort gjennom endringer i noteringspris, omsetningsavgift samt økt Grilstad-tillegg. Utover nedgangen i Grilstad-tillegget fra og med 2. juli, forventes det omtrent samme prisløype som i fjor. Dette betyr ingen endringer igjennom sommeren, men en betydelig prisnedgang i september før telledato 1. oktober.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt