Prisløype storfe/småfe 2. halvår 2019

Det er lagt opp til følgende prisløype for storfe/småfe 2. halvår 2019

Publisert av Øyvind Skjemstad

god-sommer-facebook-
Lam:

Mandag 1/7 (uke 27)          Engrospris opp 0,50 Kr/Kg
Mandag 5/8 (uke 32)          Engrospris opp 2,20 Kr/Kg
Mandag 26/8 (uke 35)        Engrospris ned 0,50 Kr/Kg
Mandag 2/9 (uke 36)          Engrospris ned 1,00 Kr/Kg
Mandag 9/9 (uke 37)          Engrospris ned 1,50 Kr/Kg
Mandag 16/9 (uke 38)        Engrospris ned 1,00 Kr/Kg
Mandag 23/9 (uke 39)        Engrospris ned 1,80 Kr/Kg
Mandag 30/9 (uke 40)        Engrospris ned 1,30 Kr/Kg
Mandag  7/10 (uke 41)       Engrospris ned 0,50 Kr/Kg

Sau:

Ingen endringer

Storfe:

Mandag 5/8 (uke 32)            Engrospris opp 0,50 Kr/Kg
Mandag 2/9 (uke 36)            Engrospris ned 0,50 Kr/Kg
Mandag 30/9 (uke 40)          Engrospris ned 0,40 Kr/Kg
Mandag 18/11 (uke 47)        Engrospris opp 0,50 Kr/Kg

Kjøttfe-tillegg fra Mandag 4/3

Klasse R-/R/R+ 3,50 Kr/Kg (Uke 1-30)
Klasse U-/U/U+ 3,75 Kr/Kg (Uke 1-30)
Klasse E-/E/E+ 4,50 Kr/Kg (Uke 1-30)

Fra uke 31 til uke 52 reduseres kjøttfe-tillegget med 1,50 Kr/Kg

Ekstra avtale-tillegg fra uke 17 til uke 26 1,50 Kr/Kg


OMSETNINGSAVGIFT 2019

Storfe:

Mandag 22/4 ned 0,70 Kr/Kg (til 0,30 Kr/Kg)
Mandag 30/9 opp 1,00 Kr/Kg (til 1,30 Kr/Kg)

Småfe:
Tirsdag 1/1 3,10 Kr/Kg
Mandag 5/8  ned 1,00 Kr/Kg (til 2,10 Kr/Kg)
Mandag 16/9 opp 1,00 Kr/Kg (til 3,10 Kr/Kg)

Satsene kan endres for andre halvår dersom det skjer endringer.


logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt