Produsentmøte for sau

Vi fikk avholdt et bra produsentmøte på Slakteriet, selv om plassen ble liten grunnet godt oppmøte. Med vel 20 oppmøtte ble møterommet for lite og vi måtte utnytte hele kontoret. De gode diskusjoner vi fikk i dag, er vel så viktig som de faglige oppdateringene i forhold til de temaene vi diskuterte i dag.

Publisert av Øyvind Nesjan

img_1358
Foredraget kan tilsendes på PDF om det er ønskelig.

Temaene vi gikk gjennom var Fôring av sauer i drektigheten, om man ønsker å få satt opp fôrplan kan vi gjøre dette, vi trenger en fôrprøve på grovfôret og vi må vite hvilke type kraftfôr dere bruker. Snyltebehandling (anbefalinger fra veterinærene) rundt dette tema var det ganske livlig diskusjon, noe som er veldig bra, det viktigste her er å ta kontakt med din veterinær om du er usikker. Vi gikk kjapt gjennom dagen situasjon i forhold til markedet. Dyrevelferd og problematikken rundt holdbarheten på søyene var et av hovedpunktene før vi gikk over på rovdyrproblematikken. Smittevern og kontroll i forhold til samlasting ble også diskutert.  
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt